Op dit moment is er helaas veel te weinig vrouwelijk leiderschap in de wereld. En daarmee doen we onszelf te kort.

Mirella Visser

Mirella Visser is veel dingen tegelijk. Ze is oprichter van het Centre for Inclusive Leadership, waarin ze organisaties adviseert over nieuwe vormen van leiderschap, en schrijver van onder andere het boek ‘De zijderoute naar de top’. Maar ook adviseert ze de Europese Commissie over vrouwen in besluitvormende functies en is ze benoemd in de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Daarnaast heeft ze een aantal toezichthoudende en bestuursfuncties.

“Op dit moment is er helaas veel te weinig vrouwelijk leiderschap in de wereld. En daarmee doen we onszelf te kort. Want 50% van de “werkkracht” maar vooral ook de “denkkracht” wordt niet volledig benut om onze wereld gestalte te geven. En dat is zonde. Het is belangrijk dat daarin een balans komt zodat er kwalitatief betere beslissingen worden genomen. Of het nu gaat over beslissingen in de politiek, op landelijk, Europees of wereldniveau, of om beslissingen bij bedrijven en organisaties.”