Lya Levert-Brand

Directeur medische zaken in het Langeland Ziekenhuis en oncologisch en GE chirurg

“De kreet dat er meer vrouwen aan de top moeten komen, vind ik echt onzin. De beste moet gewoon gekozen worden. Niks geen quotum. Een gemengd team is prima maar niet ten koste van de beste kandidaat.

Als mensen vinden dat er een glazen plafond is, dan hebben ze die zelf neergelegd. Het gaat om keuzes maken en die mogelijkheid heb je hier in voldoende mate. Als meer vrouwen de keuze zouden maken om fulltime te werken en de ambitie najagen om de top te bereiken, dan zouden er meer vrouwen aan de top zijn.

De keuze voor parttime werk heb ik duidelijk niet gemaakt omdat ik wilde investeren in mijn eigen keuze om wel richting de top te willen. Ik heb altijd fulltime gewerkt en mijn kinderen zijn er blij mee.”